Jak uzyskać dostęp do ZIP za pomocą Profilu Zaufanego?

Jak uzyskać dostęp do ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta tzw ZIP to ogólnopolski serwis umożliwiający dostęp do informacji o swoim leczeniu i finansowaniu oraz danych medycznych (m.in. recepty refundowane, deklaracja wyboru lekarza i pielęgniarki, uzdrowiska).

Zintegrowany Informator Pacjenta pozwala nam sprawdzić nasze dane, które są gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 roku.

O ZIP było już słychać dawno, a otrzymać go można było na 2 sposoby: osobiście w NFZ i za pomocą podpisu elektronicznego. Od 2018 roku weszła zmiana i ZIP można otrzymać korzystając z Profilu Zaufanego. Cała procedura otrzymania dostępu do ZIP poszła nam szybko i sprawnie, szczegółowy opis poniżej.

 

Jak uzyskać dostęp do ZIP za pomocą Profilu Zaufanego?

Aby uzyskać dostęp należy się wejść na stronę zip.nfz.gov.pl i wybrać opcję nie mam konta w ZIP – zarejestruj się. Przechodzimy do formularza rejestracyjnego i podajemy nasze dane osobowe. Po uzupełnieniu naszych danych, pojawia się podsumowanie danych osobowych oraz oświadczenie pacjenta tzw. potwierdzenie, ze nasze dane są zgodne z prawdą (należy to zaakceptować)  i wybrać sposób w jaki chce się otrzymać dane do logowania do systemu ZIP – wybieramy Profil Zaufany.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) oświadczenie i Profil Zaufany

 

Automatycznie zostajemy przekierowani do strony z Profilem Zaufanym, logujemy się, pojawiają się nasze dane i podgląd naszego wniosku do ZIP.

wniosek do ZIP

 

Podpisujemy dokument za pomocą Profilu Zaufanego (otrzymujemy SMS kod na telefon). Po potwierdzeniu danych zostaliśmy ponownie nieprzekierowani do ZIP – i pojawił się komunikat, że wniosek został poprawnie podpisany Profilem Zaufanym.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) - wniosek podpisany Profilem Zaufanym

 

Zatwierdzamy ten wniosek i mamy podsumowanie naszego wniosku tj. nasze dane osobowe, oświadczenie pacjenta – oczywiście do zaakceptowania oraz wybór sposobu logowania. Mamy 2 sposoby logowania: poprzez Profil Zaufany lub przez login i hasło (login automatycznie narzucony, hasło do zmiany).

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) - wybór sposobu logowania

 

Po zatwierdzeniu wniosku, otrzymujesz dostęp do logowania się do ZIP.

Pełny dostęp do naszych danych uzyskamy po synchronizowaniu danych ZIP. Przewidywany czas oczekiwania około 48 godziny.