Podpis elektroniczny kwalifikowany czy Profil Zaufany

Przedstawiamy najważniejsze zalety i wady podpisu elektronicznego kwalifikowanego i Profilu Zaufanego. Pamiętajcie, że przy wyborze podpisu należy zastanowić się do czego będzie on nam potrzebny i jaki podpis jest wymagany.

Podpis elektroniczny kwalifikowany

ZALETY:

uniwersalne zastosowanie,

dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym mają MOC PRAWNĄ (Ustawa o usługach zaufania, eIDAS) – kraje UE,

podpisujemy dokumenty w postaci plików, ale też na platformach administracji państwowej.

WADY:

odpłatny,

ważny rok lub dwa lata,

można go nabyć/odnowić u podmiotów świadczących usługi zaufania.

Profil Zaufany (eGO)

ZALETY:

bezpłatny,

dostępny w każdym urzędzie, w wielu bankach i instytucjach – informacje jak uzyskać profil zaufany był opisywany wcześniej,

podpisujemy dokumenty na platformach urzędowych

ważny 3 lata – odnowienie bezpłatne.

WADY:

honorowany tylko na portalach administracji państwowej.