sprawdz poprawność danych1

sprawdź poprawność danych