Jak otrzymać kartę EKUZ nie wychodząc z domu?

Jak otrzymać kartę EKUZ nie wychodząc z domu

Zastanawiasz się jak szybko i sprawnie zdobyć kartę EKUZ przed wyjazdem na wakacje?
Pokażemy jak za pomocą Profilu Zaufanego otrzymać kartę EKUZ nie wychodząc z domu/pracy, a karta przyjdzie do Ciebie pocztą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
Warto przed wyjazdem sprawdzić na jakich zasadach można korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Krok po kroku jak otrzymać kartę EKUZ za pomocą Profilu Zaufanego

Logujemy się na stronę www.epuap.gov.pl
W katalogu spraw szukamy Zdrowie i wybieramy najczęściej załatwiane sprawy. Następnie wybieramy: Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą lub Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą.
Logujemy się do ePUAP i mamy już aktywny wniosek.

Kolejnym krokiem jest wybór oddziału NFZ:

wniosek NFZ EKUZ - wybór oddziału NFZ

 

Uzupełniamy pola podświetlone na czerwono i klikamy dalej. Pojawił się nam nasz wniosek, możemy sprawdzić czy wszystkie dane są prawidłowe.

wniosek NFZ EKUZ
Następnie klikamy podpisz – wybieramy podpisz Profilem Zaufanym i otrzymujemy SMS kod. Nasz podpisany wniosek należy teraz wysłać.

wniosek EKUZ podpisany

 

Po wysłaniu wniosku na górze pojawi się następujący komunikat:

EKUZ potwierdzenie wysłania

A na naszą skrzynkę odbiorczą przychodzi Urzędowe Poświadczenie Odbioru tzw UPO.

wniosek NFZ- EKUZ, UPO

Na kartę EKUZ czekamy około 7 dni.

Kartę EKUZ można również złożyć za pomocą profilu zaufanego dla członków rodziny.

Wniosek o kartę składa i podpisuje osoba, która ma zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków rodziny (np. dzieci).

Formularz wypełniamy tak samo jak wcześniej, należy jednak pamiętać, że w punkcie 2  → Status osoby, dla której EKUZ ma być wydany wybieramy: Członek rodziny osoby ubezpieczonej.

EKZU dla członka rodziny