błąd podczas generowania kodu autoryzacji

Błąd podczas generowania kodu autoryzacyjnego