Zmiany w metodzie autoryzacji podpisu Profilem Zaufanym

W dniu 7 października 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Rozporządzenie to narzuca na użytkowników profilu zaufanego, którzy nie podali numeru telefonu komórkowego i korzystają z metody autoryzacji poprzez jednorazowy kod wysyłany na adres e-mail, o uzupełnienie danych dot. numeru telefonu i zmianę sposobu autoryzacji na jednorazowy SMS kod.

Jak dokonać zmiany?

  1. zalogowanie się na www.pz.gov.pl,
  2. wybrać mój profil zaufany,
  3. następnie wybrać przedłuż ważność,
  4. uzupełniamy numer telefonu komórkowego i postępujemy zgodnie z wytycznymi.

Po zakończeniu przedłużeniu ważności Profilu Zaufanego zostanie zmieniony sposób autoryzacji oraz automatycznie przedłuży nam się ważność Profilu Zaufanego.

Na dokonanie zmian mamy 6 miesięcy od daty wejścia w życie ww. rozporządzenia tj. do dnia 7 kwietnia 2017 r. Po tym terminie, uzupełnienie Profilu Zaufanego o numer telefonu komórkowego, możliwe będzie wyłącznie osobiście w wybranym Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany.